YAPAY ZEKALI ROBOTLAR ve ENDÜSTRİYEL KULLANIMI

YAPAY ZEKALI ROBOTLAR ve ENDÜSTRİYEL KULLANIMI

Yapay zeka 'makine' ler tarafından gösterilen zeka'dır doğal zeka ise insan zekası ve hayvan bilişi tarafından sergilenen bilinç ve duygusallık içerir.

İlk ve ikinci kategoriler arasındaki ayrım genellikle seçilen kısaltmayla ortaya çıkar. "Güçlü" yapay zeka (ingilizce: artificial intelligence kelimelerinin ilk harfleri olan “AI” ile kısaltılır) genellikle Yapay genel zekâ (ingilizce: artificial general intelligence kelimelerinin kısaltılmışı olarak) (AGI) olarak etiketlenirken "doğal" zekayı taklit etme girişimleri yapay biyolojik zeka (ingilizce: artificial biological intelligence) (ABI) olarak adlandırılır.

Önde gelen yapay zeka ders kitapları alanı "akıllı ajan lar" ın çalışması olarak tanımlar: çevresini algılayan ve hedeflerine başarıyla ulaşma şansını en üst düzeye çıkaran eylemleri gerçekleştiren herhangi bir cihaz. Halk arasında, "yapay zeka" terimi genellikle insanların insan zihni ile ilişkilendirdiği "öğrenme" ve "problem çözme" gibi "bilişsel" işlevleri taklit eden makineleri tanımlamak için kullanılır.

Günümüzde Yapay Zeka

Yapay zekanın şüphesiz ki hayatımıza değer kattığı, akıllı robotlar, akıllı makine ve cihazlar gibi farklı birçok ürünü hayatımıza dâhil ettiği gibi realiteler üzerinde sıklıkla duran Opstech bu alanda farklı birçok çalışmaya imza atıyor. Yine konu hakkında uzmanlar “Yapay zekanın geliştirmiş olduğu makinelerle artık imkânsız gördüğümüz her alanda faaliyete geçebilmekte, öğrenim sürecini bir hayli etkilemekteyiz. Öte yandan AI robot üreticilerinin, insan aklından yola çıkarak tasarladığı bu sistem, fazlaca ilgi görmüş, insan aklına dahi gerek duymaksızın birtakım kararlar alma noktasına gelmiştir.” açıklamalarında bulunuyorlar.

Ayrıca yapay zekânın dijital endüstriyel temeller üzerinde şekillendiğini öne süren uzmanlar, yalnızca endüstri alanında değil, bunun yanı sıra eğitim, sağlık ve daha birçok alanda da yapay zekâlı robotların yadsınamaz yerini savunuyor. Öte yandan yapılan son araştırmalar neticesinde CNN Türk’te AI hususunda toplamda 261 haberin olduğu saptandı. Gelin şimdi hep birlikte bu haberlere göz gezdirelim.

yapay zeka-1

3 Farklı Üniversiteden Geçmişe Işık Tutan Yapay Zeka Robot Çalışması İlgi Görüyor

Başta İngiltere UCL Üniversitesi olmak üzere farklı üniversiteden uzman profesörler, “Odeuropa” olarak isimlendirilen proje dâhilinde neredeyse 500 yıl önceki korkuları ortaya çıkarmak için çalışmalara başladı. Bu proje ile Opstech deyüzlerce yıl öncesine ait bir türlü çözüme kavuşturulamayan konuları gün yüzüne çıkarma eğiliminde oldu. Proje Avrupa ülkelerinde büyük bir yankı uyandırdı ve yalnızca Avrupa Birliği tarafından 2 milyon 800 bin Euro hibe ile desteklendi. Farklı birçok ülkeden yapılan destekler neticesinde projenin güçleneceği düşünülüyor.

Sağlık Alanında Yapay Zeka Devamlı Gelişiyor

AI doğal olarak sağlık sektöründeki çalışmalarda da etkin rol oynamakta, özellikle COVİD-19 döneminde artan salgın hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere uyarlanmış olan yapay zekâlı robotlar hastaların zatürree mi yoksa COVİD-19 virüsüne mi yakalanmış olduklarını değerlendirerek sonuçlandırabiliyor. Ayrıca yapay zekâlı robotlar sağlık sektöründe antibiyotik ilaçlarda gelişmeler sağlıyor. Pandeminin zorlu koşulları altında çalışmak zorunda kalan insanlar, maske kullanma konusunda ne yazık ki bilinçsiz davranmakta.

Bu hususta AI robotları, kapalı mekânlarda maske takmayan kişilerin yüzlerini anında tespit ederek, bu durumun önlenmesinde önemli rol oynayacak. Opstech’de bu ve benzeri çalışmalara oldukça ilgi duymakta ve bu alanda köklü çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca uzmanlar, yapay zekâlı robotlar ile ilgili, “Geleceğin umut verici ve konforlu bir hale gelmesi adına yapay zekâlı robotların payı büyük olacaktır.” şeklinde açıklamalarda bulunarak, yapay zekânın önemi üzerinde duruyorlar.

yapay zeka-2

Eğitimde Yapay Zekanın Etkisi

Yapay zekâlı robotların üretime etkileri saymakla bitmiyor. Bizler, yalnızca üretim hususunda değil birçok alanda yapay zekânın etkisiyle birçok işimizi kolayca halledebiliyoruz. Son model teknolojiyle donatılmış ürünler robotların özellikleriyle harmanlanıyor. Yapay zekâlı robotlar aracılığıyla geliştirilen araçlar hem güvenlik hem de kalite açısından rakip tanımıyor. Hepimizin bildiği üzere yapay zekâlı robotların elinden çıkmış ürünler son zamanlarda oldukça yaygınlaştı.

AI ürünlerine birbirinden farklı birçok sektörde rastlamak mümkün. Araştırma şirketleri robotik alanlarda devamlı yenilikler ve değişiklikler yapılmakta, kapsamlı projeler yürütülmekte. Bu projelerin yanı sıra normal hayatımızda kolaylık yarattığı alanların başında eğitim gelmektedir. Yapay zekâlı robotlar eğitimde birçok kolaylık sağlamakta.

Özellikle sınav döneminde yapay zekânın hazırlamış olduğu programlara göre öğrenciler ders çalışmalarını belli bir düzen çerçevesinde yürütmekte. Öte yandan dil konusunda yapay zekâlı robotlar etkili iletişim ve sohbet dili oluşturmak adına İngilizce veya başka uyruklara özgü dilleri konuşabilme hususunda büyük oranda fayda sağlamakta. AI robotlar telaffuz sorunlarını ve aksanlı konuşmayı iyileştiriyor.

gun-web-portal-kücük

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp