GİZLİLİK POLİTİKASI SAYFASI NASIL OLMALI?

GİZLİLİK POLİTİKASI SAYFASI NASIL OLMALI?

Gizlilik politikası sayfası, web sitenizi ziyaret eden kişilerden hangi verilerin toplandığını ve bu verilerin nasıl kullanıldığını açıklayan resmi bir dokümandır.

Bu, web sitenizdeki ziyaretçilerin izlenme biçimleri hakkında kısa bir bilgi sağlar.

Gizlilik politikası ya da gizlilik taahhütnamesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış, kullanıcı haklarının korunmasını garanti altına alan bir işletme prensibidir. Tüm şirketlerin, web sitelerinde bir gizlilik politikasını bulundurması mecburidir. Özellikle e-ticaret alanında, gizlilik politikası büyük bir önem taşır. Bu politika, tüketicilerin kişisel verilerinin korunmasını ve haklarının güvence altına alınmasını sağlar.

Gizlilik Politikası Nedir?

Gizlilik Politikası, Veri Koruma Hukuku ve çeşitli kişisel veri koruma yasalarına dayalı bir temele sahiptir.

Web siteniz veya uygulamanız aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini toplama hakkınız vardır. Bu toplama işlemi, farklı amaçlar ve yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Kullanıcıların dolduracağı formlar, anketler veya üyelik bilgileri aracılığıyla ya da kullanıcıların site trafiği ve diğer bilgilerini çerezler gibi araçlar kullanarak pasif bir şekilde toplayabilirsiniz. Bu süreçte birçok kişisel veriye sahip olursunuz.

Veri Koruma Yasaları kapsamında, bu verileri analiz etmek veya ticari amaçlarla kullanmak üzere işleyebilirsiniz. Ancak, kullanıcılara kişisel verilerinin nasıl toplandığı, ne amaçla kullanılacağı, ne kadar süreyle saklanacağı ve nasıl işleneceği hakkında bilgi vermek zorundasınız. Bu bilgilendirmenin yapıldığı belgeye “Gizlilik Politikası” adı verilir. Kullanıcılar, web sitenize giriş yaparak veya uygulamanızı kullanarak, ya da üye olurken bu politikayı kabul ederler. Gizlilik Politikası, kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl kullanılacağını açıkça belirtmelidir, böylece kullanıcılar sitenizi veya uygulamanızı güvenle kullanmaya devam edebilir veya üyelik işlemleri sırasında bu politikayı onaylayabilirler.

Gizlilik Politikası Neden Gereklidir?

gizlilik politikası sayfası neden gerekli

Mobil uygulamalar, web siteleri ve e-ticaret platformları gibi işletmelerin, yasal düzenlemelere uygun olarak işlem yapabilmeleri için bir Gizlilik Politikası hazırlamaları gerekmektedir.

Gizlilik politikası, kullanıcıların haklarını koruduğunuzun ve onların güvenini kazanmanızı sağlayan bir taahhüttür. Bu politika, müşterilerinizden topladığınız kişisel veriler, bu verilerin toplanma yöntemleri, kullanım şekilleri ve üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı gibi bilgileri içerir. Her web sitesinin bir gizlilik politikası içermesi şarttır.

Gizlilik Politikasında Neler Olmalı?

Gizlilik Politikası’nın kapsamı, kullanım alanına bağlı olarak farklılık gösterse de, esasen ziyaretçilerin kişisel verilerinin hangi amaçlarla işlendiğini, hangi durumlarda ve kimlerle paylaşılabileceğini, verilerin işlenme yöntemleri ve yasal gerekçelerini; ayrıca bu verilerin işlenmesi sırasında ziyaretçilerin hangi haklara sahip olduğunu açıklayan bir belge olmalıdır.

Gizlilik Politikası Zorunlu Mu?

İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinde faaliyet gösteren veri sorumlularının, kullanıcılarına bir gizlilik politikası sağlamaları zorunludur. Bu politika sayesinde, kullanıcılar toplanan kişisel verilerin ne şekilde ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği konusunda bilgilendirilir. Bu tür bir bildirimin yapılması, gelecekte meydana gelebilecek kişisel veri ihlallerini önleme açısından hayati önem taşır. Ayrıca, bir kişisel veri ihlali durumunda, Gizlilik Politikası, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na sunulacak gerekli belgelerin hazırlanmasında kritik bir rol oynar.

Gizlilik Politikası Örneği Nasıl Olmalıdır?

Gizlilik Politikası, bir web sitesi veya mobil uygulamanın, kullanıcıların kişisel verilerini nasıl işleyip koruduğunu anlatan hayati bir dokümandır. Bu belge, kullanıcıların mahremiyetle ilgili endişelerini hafifletmek ve kendilerini emniyette hissetmelerini sağlamak amacıyla büyük önem taşır.

Etkin bir Gizlilik Politikası, aşağıdaki öğeleri mutlaka barındırmalıdır:

 • Hangi türde kullanıcı verilerinin toplandığı net bir şekilde ifade edilmelidir. Belirtilenler dışında başka veri toplanmayacağına dair bir taahhüt verilmelidir.
 • Toplanan verilerin hangi sebeplerle ve nasıl kullanılacağı konusunda detaylı açıklamalar yapılmalıdır.
 • Kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı ve bu paylaşımın niyeti hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Eğer bir iş ortaklığı söz konusuysa, bu firmanın bilgileri ve gizlilik politikası da web sitenizde açıklanmalıdır.
 • Kullanıcıların verilerini nasıl güncelleyebilecekleri, silme hakları ve mahremiyet tercihleri hakkında bilgiler verilmelidir. Silme gibi işlemlerin sonradan yapılamayacağı durumlar varsa, bu açıkça politikada belirtilmelidir.
 • Verilerin korunma yöntemleri ve güvenliğin nasıl sağlandığına dair bilgiler içermelidir.
 • Kullanıcıların şirketle iletişim kurabilecekleri, e-posta veya telefon gibi iletişim bilgileri sağlanmalıdır.

Gizlilik Politikası Sayfası Nasıl Yazılmalıdır?

gizlilik politikası sayfası nasıl yazılmalı

Gizlilik politikası, web sitenize gelen ziyaretçilere ait hangi bilgilerin toplandığını ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını açıklayan resmi bir dokümandır. Bu, sitenizi ziyaret eden kişilerin izlenme yöntemlerine ilişkin kısa bir özet sunar.

Gizlilik politikası, ziyaretçilerinizin hangi bilgilerinin toplandığını ve bu bilgilerle hangi işlemlerin yapıldığını belirten bir belgedir. Web sitenizi ziyaret eden kişilerin nasıl gözlemlendiğine dair kısa bir açıklama sağlar. Çerezlere özel gizlilik politikasında yer alması gereken bilgileri aşağıda paylaştık:

 • Çerezlerin ne olduğunu açıklamalısınız.
 • Hangi kullanıcı bilgilerinin toplanacağını belirtmelisiniz.
 • Toplanan bilgilerin ne amaçla kullanılacağını açıklamalısınız.
 • Çerezleri reddetme, silme veya kabul etme yöntemleri.
 • Herhangi bir zararlı teknik sonuç veya risk olmadığını belirtmelisiniz.

Toplanan bilgiler ve bu bilgilerin kullanımı hakkında şeffaf bilgi vererek, insanların ve tüketicilerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan bir ortam yaratabilirsiniz. Böylece stres ve kişisel bilgilerin kötüye kullanılma endişelerini azaltabilirsiniz. Örneğin, ABD ve İngiltere’de, topladığınız bilgilere, toplama yöntemlerinize ve bu bilgilerle ne yaptığınıza bağlı olarak web sitenizi etkileyebilecek çeşitli mevzuatlar ve yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Avrupa Birliği de, yararlı olmaktan ziyade aşırı yasal terimler içeren benzer düzenlemeler geliştirmiştir.

Gizlilik Politikası'nda KVKK ve GDPR Farkları

KVKK ve GDPR açısından değerlendirildiğinde, gizlilik politikaları genellikle benzer bilgiler içermektedir. Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) altında, gizlilik politikaları veri kontrolörünün ait olduğu kuruluşta görevli olan veri koruma görevlisi (DPO) hakkında bilgi sağlamalıdır. Ayrıca, otomatik karar alma süreçleri, profil oluşturma dahil, kullanılıyorsa, kullanıcıların bu konuda da bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çocuklar, GDPR kapsamında özel bir öneme sahiptir ve çocukların onayı, gizlilik politikalarında belirtilmelidir.

KVKK’da çocuklarla ilgili özel bir düzenleme olmasa da, GDPR altında çocukların rızası önemlidir ve gizlilik politikalarında bu konuya yer verilmelidir. Ayrıca, GDPR altında bir gizlilik politikası güncellendiğinde, kullanıcılara güncelleme tarihi ve yürürlüğe giriş tarihi dahil olmak üzere bilgilendirme yapılmalıdır.

Gizlilik Politikasına Hukuken İhtiyaç Duyulması

Kurum ve kuruluşların belirlediği kuralların temel amacı, firmanın karşılaşabileceği riskleri (personel, teknik, yasal riskler vb.) minimize etmektir. Bu zorunluluğun altını çizen bir diğer faktör ise yasal belirsizliklerdir.

Her ülkede geçerli olabilecek ve farklı yasal düzenlemelerle uyumlu temel ilkeler, bu politikalar sayesinde belirlenebilir. Kurum ve kuruluşlar, ticari ilişkilerinde bu ilkeleri göz önünde bulundurur ve böylece gizlilik kurallarının uygulanmasında yönetimsel tutarlılık sağlanır. Ülke yasalarına ters düşme durumunda karşılaşılabilecek riskler bu sayede tahmin edilebilir ve yönetilebilir.

Bazı durumlarda, kurum ve kuruluşların kişisel veri işleme faaliyetlerini düzenleyen yasal veya idari mevzuat yetersizdir veya hiç yoktur. Bu nedenle, faaliyetlerin ilgili kişilere olan etkileri etik açıdan incelenmelidir. Bu durumda, şirket içi değerlendirmeler sonucunda belirlenen kurallarla sınırlar çizilir.

Mevzuatın gerektirdiği sürece gizlilik politikasının yürütülmesi, veri sorumlusu için gereksiz bir yük haline gelebilir. Politikanın mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemek zaman alıcıdır. Ayrıca, şirketin yapısına uygun olmayan bir gizlilik politikası etkisizdir. Gizlilik politikası, mutlak bir zorunluluk olarak görülmemeli, şirketin ihtiyaçları ve sınırları belirlendikten sonra kurallar oluşturulmalıdır.

E-ticaret Sitelerinde Gizlilik Politikası Zorunlu Mudur?

gizlilik politikası sayfası zorunlu mu

Evet, e-ticaret siteleri için bir gizlilik politikası oluşturmak zorunludur. Bu tür siteler, aktif kullanıcılarından hangi bilgilerin toplandığını, bu bilgilerin nasıl kullanılacağını ve bu bilgilerin hangi yöntemlerle korunacağını açıklayan bir gizlilik politikası hazırlamakla yükümlüdürler. Bilgiler, üyelik sistemi aracılığıyla veya “cookies” olarak bilinen çeşitli çerezler kullanılarak toplanabilir.

Gizlilik Politikası Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde, internet üzerinde faaliyet gösteren tüm hizmet sağlayıcılar, çeşitli sebeplerle kişisel verilerimizi toplama ihtiyacı duyarlar. Bu hizmet sağlayıcıları, hem kullanıcıların güvenliğini sağlamak hem de kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için gizlilik politikalarını kullanırlar. Aşağıda verilen bağlantılar aracılığıyla, en yaygın kullanılan servis sağlayıcıların gizlilik politikalarına ilişkin örnekleri inceleyebilirsiniz.

Gizlilik Politikası Oluşturabileceğiniz Siteler

Gizlilik Politikası Oluşturucu, web siteniz için gerekli olan gizlilik politikası ve kullanım şartlarını kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde hazırlamanıza imkan veren bir web servisidir. Aşağıda yer alan Gizlilik Politikası Oluşturucu araçlarını kullanarak kendi siteniz için bir gizlilik politikası düzenleyebilirsiniz.

· Site 1: https://sartlar.com/

· Site 2: https://hix.ai/tr/ai-writer/privacy-policy-generator

· Site 3: https://www.jotform.com/tr/nda-form-generator/

gun-web-portal-kücük

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp